Kontakt

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
ul. Sobieskiego 45
32-650 Kęty
tel.: (33) 845 20 36, (33) 845 27 40 (administracja)
fax: (33) 845 27 12
e-mail: sekretariat@gzoz.kety.pl
NIP: 549-20-23-132
REGON: 357029926

Mapka dojazdowa