eRecepty
Drodzy Pacjenci

Zachęcamy Państwa do składania zamówień na leki stale stosowane pod adresem email: recepty@gzoz.kety.pl .
W treści email proszę podać imię, nazwisko, adres, pesel, numer telefonu , prawidłową nazwę leku , jego dawkę, ilość opakowań oraz informację do którego lekarza pacjent ma złożoną deklaracje.
Czas na otrzymanie kodu recepty to około 3 dni robocze.


4- cyfrowe kody dostępu pacjenci otrzymują za pośrednictwem SMS lub przekazywane są telefonicznie.


W przypadku kiedy pacjent posiada Indywidualne Konto Pacjenta, www.pacjent.gov.pl ,
e-receptę może otrzymać w trzech postaciach: - SMS, email, wydruk informacyjny. Do założenia konta niezbędne jest posiadanie podpisu na profilu zaufanym lub elektroniczny dowód osobisty.

Pacjent może zrealizować e-receptę w aptece po podaniu oprócz 4- cyfrowego kodu dostępu, swojego numeru PESEL.