Dokumenty do pobrania

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności:

1) pacjentom nieubezpieczonym, z wyjątkiem nieubezpieczonych, których koszty leczenia pokrywa NFZ lub budżet państwa;

2) pacjentom nie posiadającym skierowania, w przypadku gdy jest ono wymagane, a nie zachodzi tryb nagły;

3) pacjentom posiadającym skierowanie do lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który nie podpisał umowy na usługi medyczne;

4) pacjentom, którzy nie przedstawili dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) pacjentom, którym udzielono świadczeń niezakwalifikowanych jako gwarantowane.

Cenniki:

-Cennik porad lekarskich
-Cennik badań z zakresu analityki medycznej
-Cennik badań ultrasonograficznych
-Cennik z zakresu radiologii
-Cennik z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii
-Cennik z zakresu otolaryngologii
-Cennik zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych
-Cennik poradni ginekologiczno-położniczej
-Cennik usług pielęgniarskich
-Cennik pozostałych świadczeń
-Cennik poradni medycyny pracy

 

--------------------------------------

Jeżeli chcesz wybrać:

  1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. położną podstawowej opieki zdrowotnej,
prosimy o pobranie i wypełnienie jednej z poniższych deklaracji:
Druk deklaracji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej(.PDF)
Druk deklaracji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej(.PDF)
Druk deklaracji położnej podstawowej opieki zdrowotnej(.PDF)

 

--------------------------------------

Kwestionariusz Szczepienia z Oświadczeniem

Oświadczenie pacjenta dotyczące uzyskiwania inforomacji o stanie zdrowia i udostępniania dokumentacji medycznej.(.PDF)

Oświadczenie pacjenta wyrażającego sprzeciw wobec uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udostępniania dokumentacji medycznej(.PDF)

Oświadczenie osoby bliskiej wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta, który nie złożył upoważnienia do udostępnienia jego dokumentacji medycznej innym osobom(.PDF)

 

--------------------------------------

Ankieta wstępnej kwalifikacji.(.PDF)

 

--------------------------------------

Jeżeli masz problem z otwarciem pliku prosimy o skorzystanie z darmowego oprogramowania dostępnego na stronie: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html