ZPORR
W roku 2004 nasz Zakład po dokładnym zapoznaniu się z warunkami umożliwiającymi pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przystąpił do opracowania wniosku aplikacyjnego, w ramach "Lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia", który został złożony 23.12.2004r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi. Nasz projekt został zakwalifikowany do realizacji. Warunkiem otrzymania środków było współfinansowanie przedsięwzięcia.

W dniu 20.12.2005r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu nr Z/2.12/III/3.5.2/312/04/U/39/05.
Początkowa wartość projektu wynosiła 579 350,62 zł w tym:
· dofinansowanie z EFRR434 512,96 zł (75% wartości projektu)
· budżet państwa57 935,06 zł (10% wartości projektu)
· budżet samorządowy86 902,60 zł (15% wartości projektu)

Środki trwałe współfinansowane:
ZPORR75%
Minister Gospodarki10%
Urząd Gminy15%

1) Sieć komputerowa wraz ze sprzętem komputerowym - wszystkie Ośrodki Zdrowia (33 komputery)
2) Oprogramowanie - wszystkie gabinety lekarskie oraz diagnostyczne
3) Zakup sprzętu medycznego:
  1. USG
  2. Fotometr laboratoryjny
  3. Aparat do komputerowego badania wzroku
  4. Sterylizator STATIM 5000 z kasetami
  5. Zestaw do kontroli jakości RTG
  6. DIATRONIC DT – 7B
  7. SONICATOR – 715
  8. KRIOSAN
  9. Spirometr
  10. Uroflometr Micro Flo 2001
4) Studium wykonalności

W dniu 18.01.2006r. wystąpiliśmy o zmianę umowy w zakresie wartości.
Aneks nr 1 do umowy podpisaliśmy w dniu 03.02.2006r.
Ostateczna całkowita wartość projektu wynosi 551 368,00 zł w tym:
· dofinansowanie z EFRR413 526,00 zł
· budżet państwa55 136,80 zł
· budżet samorządowy82 705,20 zł

Zakup powyższych aparatów medycznych usprawnia diagnostykę oraz podnosi jakość wykonywanych badań, natomiast informatyzacja usprawnia pracę służb administracyjnych Zakładu - w szczególności w prowadzeniu statystyki medycznej, rejestracji pacjentów, tworzeniu list oczekujących oraz rejestrowaniu wszystkich procedur medycznych wykonywanych w Zakładzie.